Monika Rzyszkowicz- główna księgowa

Zofia Orzech-kierownik gospodarczy

Ewelina Szulik-starszy referent ds. kadr i płac

Katarzyna Czerwińska-samodzielny referent

Kinga Nalazek-referent ds. administracji

Urszula Nowicka-intendentka