Egzamin maturalny –  poprawka

Egzamin maturalny –  poprawka

20 sierpnia br. o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy maturalny części pisemnej i ustnej:

sala 48 – język polski, matematyka

sala 55 – język angielski

sala 53 – język rosyjski

sala 22 – ustny język angielski

 

Na egzamin wymagane jest stawienie się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.