Projekty

Nasze projekty:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Umiejętności, kwalifikacje i praca”

————————————————————————————————————————————————

Projekt „Inwestycja w przyszłość”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Inwestycja w_przyszłość

Zał_nr_1_Formularz_rekrutacyjny_POWIAT_MIŃSKI_(1)

Zał_nr_2_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał_nr_3_Oświadczenie UP o_wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Zał_nr_4_Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Zał_nr_5_Oświadczenie o dochodach

—————————————————————————————————————————————————-

Projekt „BANKOWCY DLA EDUKACJI”