PUSZKINIANA 2019

PUSZKINIANA 2019

Na tegorocznej PuszkinianieXXXIV Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza nie zabrakło przedstawiciela ZSA, a była nim uczennica I klasy Technikum kształcącym w zawodzie kelner MAGDALENA STOCHMIAŁ.

Uczennica przygotowywana przez p. Joannę Lipińską wykazała się ogromnym zaangażowaniem i umiejętnościami językowymi, chętnie zgłębiając treść wybranych utworów wybitnych poetów oraz pracując nad wymową i intonacją rosyjską.

8 kwietnia podczas Puszkiniany 2019 Magda zaprezentowała komisji konkursowej w przekładzie na język rosyjski Stepy akermańskie, jeden z osiemnastu sonetów, zawartych w zbiorze Sonety krymskie. Ponadto uczennica wyrecytowała fragment Listu Tatiany do Oniegina, pełną treść którego zawiera romantyczne dzieło Puszkina pt. Eugeniusz Oniegin.