Rada Rodziców:

Przewodniczący – Iwona Krzewińska

nr konta Rady Rodziców 91 9226 0005 0001 0114 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.