Jednolity tekst statutu wprowadzono Uchwałą Nr 7/2015/2016

Rady Pedagogicznej  ZSA w Mińsku Mazowieckim z dnia 21.12.2015 r.

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM