Technikum Technologii Żywności – Cukiernik

Technik technologii żywności może kształcić się w technikum
(absolwenci gimnazjum) lub w szkole policealnej (absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej).
Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego,
w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach
zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności.
Praca w tym zawodzie odbywa się w halach produkcyjnych,
laboratoriach i na wolnym powietrzu. Jest to praca w ciągłym
ruchu wymagająca częstych zmian miejsca, często w pomieszczeniach przesyconych środkami chemicznymi ( odczynnikami).

foto 1

 

Przykładowe zadania zawodowe:

 • opracowanie receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla zawodu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • nadzorowanie procesu produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego artykułów spożywczych,
 • wytwarzanie półproduktów i ich dalsze przetwarzani (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie, fermentacja) aż do uzyskania gotowych wyrobów,
 • pakowanie produktów i przekazywanie ich do magazynu,
 • kontrola jakości surowców i produktów,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
 • wykonywanie specjalistycznych analiz surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych,
 • uczestniczenie w badaniach i próbach przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych.

 

Jeszcze się zastanawiacie?
Na pewno lubicie jeść – dzięki tej szkole możecie
doskonalić umiejętności wyboru tego co jecie
i także pomóc innym
zdrowo się odżywiać!

foto 2

 

Technik technologii żywności zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych (piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
 • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

foto 3

TT

TT 2

cukiernik1

cukiernik2