Wycieczka zawodowa klasy II BS

Wycieczka zawodowa klasy II BS

W dniu 19 lutego 2019 roku klasa II BS  z wychowawcą, Panem Markiem Pawlaczykiem i Panią Agnieszką Korczyk  wybrała się na wycieczkę zawodową do firmy „Perino” mieszczącej się w podwarszawskiej miejscowości  Nowy Konik.  Firma zajmuje się w produkcją „pasta fresca”, czyli świeżych, głęboko mrożonych makaronów, kluseczek
i makaronów faszerowanych. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z specyfiką pracy
w zakładzie, produktami firmy oraz możliwościami odbycia praktyk zawodowych. W ramach wyrabiania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, uczniowie odwiedzili park trampolin w Warszawie. W drodze powrotnej grupa uzupełniła  stracone kalorie
w jednej z znanych sieci amerykańskich restauracji 🙂